The 'blog submission' sites elephant list

Here are a 'few' blog directories/search engines where you can submit your blog (one time).

3.000.000+ Sites Submission ( Go )

Bloogz ( Go )

DayPop ( Go )

Blog search engine ( Go )

Bloggernity ( Go )

BlogCatalog ( Go )

BlogMatcher ( Go )

FeedsFarm ( Go )

Wilsdomain ( Go )

LSBlogs ( Go )

BlogHop ( Go )

Blog Ranking ( Go )

Fastbuzz ( Go )

FlybySearch ( Go )

Complete RSS ( Go )

Terrar ( Go )

Bloguniverse ( Go )

Easy Rss ( Go )

Kiosken ( Go )

Globeofblogs ( Go )

BloggerFind ( Go )

The Weblog Review ( Go )

Blogz ( Go )

Medblogs ( Go )

Blogwise ( Go )

Blogs4Gog ( Go )

Blogdex ( Go )

RDFTicker ( Go )

RocketInfo ( Go )

Search4Rss ( Go )

Findory ( Go )

BlogOrama ( Go )

ContentsMatter ( Go )

BlogMap ( Go )

Plazoo ( Go )

Redtram ( Go )

NewzFire ( Go )

Postami ( Go )

Diarist ( Go )

2Rss ( Go )

Feed-Directory ( Go )

EastonWeb ( Go )

ReadAblog ( Go )

NewsXS ( Go )

TruthLaidBear ( Go )

HeadlineSpot ( Go )

Crayon ( Go )

Stephen's edu rss ( Go )

Blogtree ( Go )

BoingBoing ( Go )

GeekPhilisopher ( Go )

Everyfeed ( Go )

Nooked dir ( Go )

Blogsweet ( Go )

FindingBlog ( Go )

SynBlog ( Go )

Bulletize ( Go )

Blogflux ( Go )

BlogWatch ( Go )

Macromedia news aggregator ( Go )

BlogFinds ( Go )